MINIFS funksjon

Returnerer minimumsverdiene til cellene i et område som oppfyller flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MINIFS(Funk_Område; Område1; Kriterium[; Område2; Kriterium2][; … ; [Område; Kriterium127]])

Func_Range ‚Äď n√łdvendig argument. Et celleomr√•de, et navn p√• et navngitt omr√•de eller en etikett for en kolonne eller en rad som inneholder verdier for √• beregne minimum.

Omr√•de1 ‚Äď n√łdvendig argument. Det er et celleomr√•de, et navn p√• et navngitt omr√•de, eller en etikett p√• en kolonne eller en rad, som det tilsvarende kriteriet skal brukes p√•.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Range2 ‚Äď Valgfritt. Range2 og alle de f√łlgende betyr det samme som Range1.

Kriterium 2 ‚Äď Valgfritt. Kriterium2 og alle de f√łlgende betyr det samme som Kriterium.

S√łket st√łtter jokertegn eller regul√¶re uttrykk. Med regul√¶re uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et regul√¶rt uttrykk, m√• du enten bruke hvert regul√¶rt uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regul√¶re uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Funk_Omr√•de og Omr√•de1, Omr√•de2... m√• ha samme st√łrrelse, ellers returnerer funksjonen err:502 - Ugyldig argument.

note

Den logiske relasjonen mellom kriterier kan defineres som logisk OG (konjunksjon). Med andre ord, hvis og bare hvis alle gitte kriterier er oppfylt, blir en verdi fra den tilsvarende cellen i gitt Funk_Område tatt med i beregningen.


Funksjonen kan ha opptil 255 argumenter, noe som betyr at du kan angi 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle inneholder SANN, behandles den som 1, hvis en celle inneholder USANN ‚Äď som 0 (null).

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Vurder f√łlgende tabell

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notatbok

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikke

ikke


warning

I alle eksemplene nedenfor inneholder områder for beregning raden #6, som ignoreres fordi den inneholder tekst.


Enkel bruk

=MINIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner minimum av verdier i området B2:B6 som er lavere enn eller lik 20. Returnerer 17.

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Beregner minimum av verdier i omr√•det C2:C6 som er lavere enn 90 og tilsvarer celler i B2:B6-omr√•det med verdier st√łrre enn eller lik 20. Returnerer 190.

Bruke regulære uttrykk og nestede funksjoner

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Beregner minimumsverdiene i området C2:C6 som tilsvarer alle verdiene i området B2:B6 bortsett fra minimum og maksimum. Returnerer 65.

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*book";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Beregner minimum av verdier i området C2:C6 som tilsvarer alle cellene i A2:A6-området som slutter med "bok" og til alle cellene i B2:B6-området bortsett fra minimum. Returnerer 190.

Referanse til en celle som et kriterium

Hvis du trenger √• endre et kriterium enkelt, kan det v√¶re lurt √• spesifisere det i en egen celle og bruke en referanse til denne cellen i tilstanden til MINIFS-funksjonen. For eksempel kan funksjonen ovenfor skrives om som f√łlger:

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Hvis E2 = "bok", returnerer funksjonen 180, fordi referansen til cellen er erstattet med innholdet.

√Öpne fil med eksempel:

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.MINIFS

Supporter oss!