MAXIFS funksjon

Returnerer maksimum av verdiene til celler i et område som oppfyller flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MAXIFS(Funk_Område; Område1; Kriterium[; Område2; Kriterium2][; … ; [Område; Kriterium127]])

Func_Range – nødvendig argument. Et celleområde, et navn på et navngitt område eller en etikett for en kolonne eller en rad som inneholder verdier for beregning av maksimum.

Område1 – nødvendig argument. Det er et celleområde, et navn på et navngitt område, eller en etikett på en kolonne eller en rad, som det tilsvarende kriteriet skal brukes på.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Range2 – Valgfritt. Range2 og alle de følgende betyr det samme som Range1.

Kriterium 2 – Valgfritt. Kriterium2 og alle de følgende betyr det samme som Kriterium.

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Funk_Område og Område1, Område2... må ha samme størrelse, ellers returnerer funksjonen err:502 - Ugyldig argument.

note

Den logiske relasjonen mellom kriterier kan defineres som logisk OG (konjunksjon). Med andre ord, hvis og bare hvis alle gitte kriterier er oppfylt, blir en verdi fra den tilsvarende cellen i gitt Funk_Område tatt med i beregningen.


Funksjonen kan ha opptil 255 argumenter, noe som betyr at du kan angi 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle inneholder SANN, behandles den som 1, hvis en celle inneholder USANN – som 0 (null).

Eksempel

Vurder følgende tabell

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notatbok

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikke

ikke


warning

I alle eksemplene nedenfor inneholder områder for beregning raden #6, som ignoreres fordi den inneholder tekst.


Enkel bruk

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner maksimum av verdier i området B2:B6 som er større enn eller lik 20. Returnerer 35. Den femte raden oppfyller ikke kriteriet.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Beregner maksimum av verdier i området C2:C6 som er lavere enn 90 og tilsvarer celler i B2:B6-området med verdier større enn eller lik 20. Returnerer 85, fordi den fjerde og femte raden ikke møter minst én kriterium.

Bruke regulære uttrykk og nestede funksjoner

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Beregner maksimum av verdier i området C2:C6 som tilsvarer alle verdiene i området B2:B6 bortsett fra minimum og maksimum. Returnerer 190, fordi bare den fjerde raden oppfyller kriteriene.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Beregner maksimum av verdier i området C2:C6 som tilsvarer alle cellene i A2:A6-området som starter med "penn" og til alle cellene i B2:B6-området bortsett fra maksimum. Returnerer 85, fordi bare den tredje raden oppfyller alle kriteriene.

Referanse til en celle som et kriterium

Hvis du trenger å endre et kriterium enkelt, kan det være lurt å spesifisere det i en egen celle og bruke en referanse til denne cellen i tilstanden til MAXIFS-funksjonen. For eksempel kan funksjonen ovenfor skrives om som følger:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

If E2 = "pen", funksjonen returnerer 65, fordi referansen til cellen er erstattet med innholdet.

Åpne fil med eksempel:

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.MAXIFS

Supporter oss!