JIS

Konverterer enkeltbyte (halvbredde) ASCII- eller katakana-tegn til dobbelbytetegn (full bredde).

note

Syntaks

JIS(Tekst)

Tekst: tekststrengen som inneholder tegn som skal konverteres.

note

Ved å bruke JIS-funksjonen på en streng som består av dobbelbyte-tegn, returneres inndatastrengen uten noen endringer.


Eksempler

=JIS("LibreOffice") returnerer strengen "LibreOffice". Merk at den returnerte strengen bruker dobbelbyte-tegn.

=JIS("ライト") returnerer strengen "ライト", som er sammensatt av dobbeltbyte-tegn.

Supporter oss!