ISOUKENR

ISOUKENR beregner ukenumret ut fra den interne tidsverdien.

note

Den internasjonale standarden ISO 8601 har bestemt at mandag skal være den første dagen i uken. En uke som ligger delvis i ett år og delvis i et annet, tildeles et nummer i det året de fleste dagene ligger. Det betyr at uke nummer 1 i et hvilket som helst år er uken som inneholder 4. januar.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.1.


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ISOWEEKNUM(Tall)

Nummer er det interne datonummeret.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) returnerer 52. Uke 1 starter på mandag 1995-01-02.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) returnerer 53. Uke 1 starter på mandag 1999-01-04.

Supporter oss!