IMCOSH-funksjonen

Giver den hyperbolske cosinus til et komplekst tall. Den hyperbolske cosinus til et komplekst tall kan uttrykkes ved:

IMCOSH ekvasjon

Resultatet presenteres i strengformatet og har tegnet "i" eller "j" som en tenkt enhet.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.6.


Syntaks

IMCOS("Komplekst_tall")

Complex_number er et komplekst tall hvis hyperbolske cosinus skal beregnes.

note

Et komplekst tall er et strenguttrykk som resulterer i formen "a+bi" eller "a+bj", der a og b er tall.
Hvis det komplekse tallet faktisk er et reelt tall (b=0), kan det enten være et strenguttrykk eller en tallverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid en streng som representerer et komplekst tall.
Hvis resultatet er et komplekst tall med en av delene (a eller b) lik null, vises ikke den delen.


Eksempler

=IMCOSH("4-3i")
returnerer -27.0349456030742-3.85115333481178i.

=IMCOSH(2)
returns 3.76219569108363 som en streng. Den imaginære delen er lik null, så den vises ikke i resultatet.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!