IFS

IFS er en multippel IF-funksjon.

Syntaks

IFS(uttrykk1; resultat1[; uttrykk2; resultat2][; ... ; [uttrykk127; resultat127]])

uttrykk1, uttrykk2, ... er alle boolske verdier eller uttrykk som kan være SANN eller USANN

resultat1, resultat2, ... er verdiene som returneres hvis den logiske testen er SANN

IFS( uttrykk1, resultat1, uttrykk2, resultat2, uttrykk3, resultat3 ) utføres som

HVIS uttrykk1 er SANN

THEN resultat1

ELSE IF uttrykk2 er SANN

THEN resultat2

ELSE IF uttrykk3 er SANN

THEN resultat3

For å få et standardresultat dersom intet uttrykk er TRUE, legg til et siste uttrykk som alltid er SANN, som SANN eller 1=1 etterfulgt av standardresultatet.

Hvis det mangler et resultat for et uttrykk, eller hvis ingen uttrykk er SANN, returneres en #N/A-feil.

Hvis uttrykket verken er SANN eller USANN, returneres en #VERDI-feil.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.IFS

Supporter oss!