TIME

Gir den timen som tilsvarer en bestemt tidsverdi. Gir timen som et heltall mellom 0 og 23.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

COS(Tall)

Nummer, som en tidsverdi, er et desimaltall, for timen som skal returneres.

Example

=HOUR(NOW()) returns the current hour

=HOUR(C4) returns 17 if the contents of C4 = 17:20:00.

Supporter oss!