FOURIER

Beregner den diskrete Fourier-transformasjonen [DFT] til en inndatamatrise med komplekse tall ved hjelp av et par Fast Fourier Transform (FFT)-algoritmer. Funksjonen er en matriseformel.

Syntaks

FOURIER(Array; GroupedByColumns [; Invers [; Polar [; MinimumMagnitude]]])

Array er et 2 x N eller N x 2 område som representerer en matrise med komplekse tall som skal transformeres, der N er lengden på matrisen. Matrisen representerer de virkelige og imaginære delene av dataene.

GroupedByColumns er et logisk (SANN eller USANN, 1 eller 0) argument. Når SANN er matrisen gruppert etter kolonner der den første kolonnen inneholder den reelle delen av det komplekse tallet og den andre kolonnen inneholder den imaginære delen av det komplekse tallet. Når USANN, inneholder den første raden den reelle delen av det komplekse tallet og den andre raden inneholder den imaginære delen av det komplekse tallet. Hvis det bare er 1 kolonne (rad), blir inndatasekvensen behandlet som rent reell.

Invers er et valgfritt logisk (SANN eller USANN, 1 eller 0) argument. Når SANN, beregner den inverse diskrete Fourier-transformasjonen. Standardverdien er USANN.

Polar: er et valgfritt logisk (SANN eller USANN, 1 eller 0) argument. Angir om den endelige utgangen er i polare koordinater (størrelse, fase). Dette argumentet er valgfritt og standardverdien er USANN.

MinimumMagnitude: brukes bare hvis Polar=SANN. Alle frekvenskomponenter med størrelse mindre enn MinimumMagnitude vil bli undertrykt med en null størrelsesfase-inngang. Dette er veldig nyttig når man ser på størrelsesfasespekteret til et signal fordi det alltid er en veldig liten mengde avrundingsfeil når man gjør FFT-algoritmer og resulterer i feil fase som ikke er null for ikke-eksisterende frekvenser. Ved å gi en passende verdi til denne parameteren, kan disse ikke-eksisterende frekvenskomponentene undertrykkes. Som standard er verdien for MinimumMagnitude 0.0, og ingen undertrykkelse gjøres som standard.

Eksempler

Grupper etter kolonner

SANN

Polar

USANN

Invers

USANN

Formel

{=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)}

Kildeamatrise

Transformert matrise

Virkelig

Imaginær

Virkelig

Imaginær

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Åpne fil med eksempel:

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.FOURIER

Supporter oss!