FINDB

Returnerer startposisjonen til en gitt tekst ved å bruke byteposisjoner. FINDB skiller mellom store og små bokstaver.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.0.


Syntaks

FINDB(Finn tekst ; Tekst [; Posisjon])

Finn tekst: Teksten eller tekstuttrykket som skal finne.

Tekst: teksten som søket skal gjøres i.

Posisjon: Posisjonen i teksten der søket starter.

Eksempler

=FINDB("a"; "LibreOffice Calc") returnerer 15. Argumentet Finn tekst er en tekststreng som består av en dobbelbyte "a" i full bredde tegn, mens Tekst-argumentet består av 12 enkeltbytetegn etterfulgt av fire dobbelbytetegn i full bredde.

Supporter oss!