FEIL.TYPE

Returnerer et tall som representerer en spesifikk feiltype, eller feilverdien #N/A, hvis det ikke er noen feil.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.0.


Syntaks

ERROR.TYPE(Feil_verdi)

Feil_verdi – nødvendig argument. Feilverdien eller en referanse til en celle, hvis verdi må behandles.

Feilverdi

Returnerer

Feil:511

1

#DIV/0!

2

#VERDI!

3

#REF!

4

#NAME?

5

#NUM!

6

#N/A

7

Noe annet

#N/A


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Enkel bruk

=ERROR.TYPE(#N/A)

Returnerer 7, fordi 7 er indeksnummeret til feilverdien #N/A.

=ERROR.TYPE(A3)

Hvis A3 inneholder et uttrykk tilsvarende divisjonen med null, returnerer funksjonen 2, fordi 2 er indeksnummeret til feilverdien #DIV/0!

Mer avansert måte

Hvis i divisjon A1 med A2, A2 kan bli null, kan du håndtere situasjonen som følger:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"nevneren kan ikke være lik null");A1/A2)

FEIL-funksjonen returnerer SANN eller USANN avhengig av om det er en feil eller ikke. Hvis feilen finner sted, adresserer funksjonen HVIS det andre argumentet, hvis det ikke er noen feil, returnerer den resultatet av divisjonen. Det andre argumentet sjekker indeksnummeret som representerer den spesifikke feiltypen, og hvis det er lik 2, returnerer det den spesifiserte teksten "nevneren kan ikke være null" eller 0 ellers. Dermed vil klartekst bety divisjonen med null, resultatet av divisjonen vil vises når divisjonen er vellykket, eller hvis det for eksempel er en feil av en annen type, vil null bli returnert.

Advarselsikon

Hvis FEIL.TYPE-funksjonen brukes som betingelse for HVIS-funksjonen og FEILTYPE returnerer #N/A, returnerer HVIS-funksjonen #N/A også. Bruk ISERROR for å unngå det som vist i eksempelet ovenfor.


Supporter oss!