MÅNEDSSLUTT

Returnerer datoen for den siste dagen i en måned som faller måneder fra startdatoen.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

EOMONTH(StartDato; Måneder)

Startdato er en dato (startpunkt for beregningen).

Måneder er antall måneder før (negative) eller etter (positive) startdatoen.

Eksempler

Hva er den siste dagen i måneden som faller 6 måneder etter 14. september 2001?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) returnerer serienummeret 37346. Formatert som en dato, dette er 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) fungerer også. Hvis du spesifiserer datoen direkte, anbefaler vi å bruke standard ISO 8601-format fordi dette bør være uavhengig av de valgte lokale innstillingene.

Supporter oss!