EDAG

The result is a date which is a number of months away from the start date. Only months are considered; days are not used for calculation.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

EDATE(StartDate; Months)

Startdato er en dato.

MÄneder er antall mÄneder fÞr (negative) eller etter (positive) startdatoen.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

What date is one month prior to 2001-03-31?

=EDATE("2001-03-31";-1) returns the serial number 36950. Formatted as a date, this is 2001-02-28.

Supporter oss!