PÅSKESØNDAG

Returnerer datoen for påskedag for det angitte året.

Syntaks

PÅSKESØNDAG(År)

År er et heltall mellom 1583 og 9956 eller 0 og 99. Du kan også beregne andre helligdager ved å legge til denne datoen.

2. påskedag = PÅSKESØNDAG(År) + 1

Langfredag = PÅSKESØNDAG(År) - 2

Pinsedag = PÅSKESØNDAG(År) + 49

2. pinsedag = PÅSKESØNDAG(År) + 50

Eksempler

=EASTERSUNDAY(2000) returnerer 2000-04-23.

=ESTERSUNDAY(2000)+49 returnerer det interne serienummeret 36688. Resultatet er 2000-06-11. Formater serienummeret som en dato, for eksempel i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.EASTERSUNDAY

Supporter oss!