DAGER360 (DAYS360 pÄ engelsk)

Gir forskjellen mellom to datoer ut fra et 360-dagers Ă„r, slik det brukes i renteberegninger.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DAYS360(Date1; Date2[; Type])

Hvis Dato2 er fĂžr Dato1 gir funksjonen et negativt tall.

The optional argument Type determines the type of difference calculation. If Type = 0 or if the argument is missing, the US method (NASD, National Association of Securities Dealers) is used. If Type <> 0, the European method is used.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) returns the number of interest days from January 1, 2000 until today.

Supporter oss!