DAGER (DAYS pÄ engelsk)

Beregn forskjellen mellom to datoverdier. Resultatet gir antall dager mellom de to oppgitte datoene.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DAYS(Date2; Date1)

Date1 is the start date, Date2 is the end date. If Date2 is an earlier date than Date1 the result is a negative number.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) returns the number of days from January 1, 2010 until today.

=DAYS("1990-10-10";"1980-10-10") returns 3652 days.

Supporter oss!