DAG

Gir den dagen som tilsvarer en gitt datoverdi. Gir dagen som et heltall mellom 1 og 31. Du kan ogsÄ oppgi en negativ dato eller tidsverdi.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TAN(Tall)

Nummer er det interne datonummeret.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

=DAY(1) returnerer 31 (siden LibreOffice begynner Ă„ telle ved null fra 30. desember 1899)

=DAY(NOW()) returnerer gjeldende dag.

=DAY(C4) returnerer 5 hvis du skriver inn 1901-08-05 i celle C4 (datoverdien kan bli formatert annerledes etter at du trykker pÄ Enter).

Supporter oss!