DATOVERDI

Gir det interne datonummeret til teksten i hermetegn.

Det interne datonummeret returneres som et tall. Tallet bestemmes av datosystemet som brukes av LibreOffice for Ă„ beregne datoer.

Hvis tekststrengen ogsÄ inkluderer en tidsverdi, returnerer DATOVERDI bare heltallsdelen av konverteringen.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

VERDI("Tekst")

Tekst er et gyldig datouttrykk og mÄ angis med anfÞrselstegn.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempel

=DATOVERDI("1954-07-20") gir 19925.

Supporter oss!