DATODIFF

This function returns the number of whole days, months or years between Start date and End date.

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 3.6.


note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Start date is the date from when the calculation is carried out.

End date is the date until the calculation is carried out. End date must be later, than Start date.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Value for "Interval"

Returverdi

"d"

Number of whole days between Start date and End date.

"m"

Number of whole months between Start date and End date.

"y"

Number of whole years between Start date and End date.

"ym"

Number of whole months when subtracting years from the difference of Start date and End date.

"md"

Number of whole days when subtracting years and months from the difference of Start date and End date.

"yd"

Number of whole days when subtracting years from the difference of Start date and End date.


Example

Birthday calculation. A man was born on 1974-04-17. Today is 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") yields 13937, he has been living for 13937 days.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Supporter oss!