DATODIFF

Denne funksjonen returnerer antall hele dager, måneder eller år mellom startdato og sluttdato.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.6.


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DATEDIF(Startdato; Sluttdato; Intervall)

Startdato er datoen fra når beregningen er utført.

Sluttdato er datoen frem til beregningen er utført. Sluttdatoen må være senere enn startdatoen.

Intervall er en streng som bestemmer hvordan differansen skal beregnes. Mulige verdier er "d", "m", "y", "ym", "md" eller "yd" uavhengig av gjeldende språkinnstillinger.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Verdi for "intervall"

Returverdi

"d"

Antall hele dager mellom startdato og sluttdato.

"m"

Antall hele måneder mellom startdato og sluttdato.

"y"

Antall hele år mellom startdato og sluttdato.

"ym"

Antall hele måneder når år trekkes fra differansen mellom startdato og sluttdato.

"md"

Antall hele dager når år og måneder trekkes fra forskjellen mellom startdato og sluttdato.

"yd"

Antall hele dager når år trekkes fra differansen mellom startdato og sluttdato.


Eksempler

Bursdagsberegning. En mann ble født 1974-04-17. I dag er 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") gir 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") gir 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") gir 27.

Så han er 38 år, 1 måned og 27 dager gammel.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") gir 457, han har levd i 457 måneder.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") gir 13937, han har levd i 13937 dager.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") gir 57, bursdagen hans var for 57 dager siden.

Supporter oss!