DATO

Denne funksjonen beregner en dato spesifisert etter år, måned, dag og viser den i cellens formatering. Standardformatet for en celle som inneholder DATO-funksjonen er datoformatet, men du kan formater cellene med et hvilket som helst annet tallformat.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DATO(År; Måned; Dag)

År er et heltall mellom 1583 og 9957 eller mellom 0 og 99.

I - LibreOffice - Generelt du kan angi fra hvilket år en tosifret nummeroppføring gjenkjennes som 20xx.

Måned er et heltall som indikerer måneden.

Dag er et heltall som angir dagen i måneden.

Hvis verdiene for måned og dag er utenfor grensene, overføres de til neste siffer. Hvis du skriver inn =DATE(00;12;31) vil resultatet bli 2000-12-31. Hvis du derimot skriver inn =DATE(00;13;31) vil resultatet bli 2001-01-31.

Eksempler

=DATE(00;1;31) gir 1/31/00 hvis celleformatinnstillingen er MM/DD/ÅÅ.

Supporter oss!