CONVERT funksjon

Konverterer en verdi fra én måleenhet til den tilsvarende verdien i en annen måleenhet. Skriv inn måleenhetene direkte som tekst i anførselstegn eller som referanse. Måleenhetene spesifisert gjennom argumentene må samsvare med de støttede enhetssymbolene, som skiller mellom store og små bokstaver. For eksempel er symbolet for enheten "newton" den store bokstaven "N".

Måleenhetene gjenkjent av CONVERT faller inn i 13 grupper, som er oppført nedenfor. CONVERT vil utføre konverteringer mellom to enheter i en gruppe, men avviser enhver forespørsel om å konvertere mellom enheter i forskjellige grupper.

Du kan også legge til binære og desimalprefikser til måleenheter som støtter dem. Listen over alle prefikser og deres tilhørende multiplikatorer vises nedenfor.

warning

Denne funksjonen er kanskje ikke kompatibel med annen regnearkprogramvare.


Syntaks

KONVERTERING(Tall; FraEnhet; TilEnhet)

Tall er tallet som skal konverteres.

FromUnit er enheten som konverteringen finner sted fra.

ToUnit er enheten som konverteringen finner sted til. Begge enhetene må være av samme type.

warning

Hvis FromUnit og ToUnit ikke er gyldige enheter fra samme gruppe, rapporterer CONVERT en ugyldig argumentfeil (Err:502).


Eksempler

=CONVERT(-10; "C"; "F")

Her konverterer funksjonen -10 grader Celsius til grader Fahrenheit, og returnerer verdien 14. Det er ikke et enkelt multiplikativt forhold mellom temperaturenheter, da forskjellige referansepunkter brukes. Derfor, som i dette tilfellet, kan et negativt inndatatall konverteres til en positiv verdi.

=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")

Her konverterer funksjonen 3,5 internasjonale mil til yards, og returnerer verdien 6160. Begge enhetene er i Lengde- og avstandsgruppen.

=CONVERT(256; "Gbit"; "Mbyte")

Her konverterer funksjonen 256 gigibit til mebibyte, og returnerer verdien 32768. Begge enhetene (bit og byte) er i informasjonsgruppen og støtter binære prefikser.

=CONVERT(1; "dyn"; "e")

Her returnerer funksjonen en ugyldig argumentfeil (Err:502) fordi de to enhetene (dyne og erg) er i forskjellige grupper (henholdsvis kraft og energi).

Måleenhet

Nedenfor er enhetsmålgruppene som støttes av CONVERT-funksjonen. Vær oppmerksom på at konverteringer kun kan skje mellom enheter som tilhører samme gruppe.

note

Kolonnen Prefiks angir hvorvidt en gitt måleenhet støtter prefikser.


Område

note

Noen måleenheter har mer enn ett akseptert symbol. De aksepterte enhetssymbolene er atskilt med semikolon i Enhetssymbol-kolonnen.


Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"ang2" ; "ang^2"

Kvadrat ångstrøm

Ja

"ar"

Er

Ja

"ft2" ; "ft^2"

Kvadratfot

Nei

"ha"

Hektar

Nei

"in2" ; "in^2"

Kvadrattommer

Nei

"ly2" ; "ly^2"

Kvadrat lysår

Nei

"m2" ; "m^2"

Kvadratmeter

Ja

"mi2" ; "mi^2"

Square internasjonal mile

Nei

"Morgen"

Morgen

Nei

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Kvadrat nautisk mil

Nei

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Firkantet pica-punkt

Nei

"pica2" ; "pica^2"

Firkantet pica

Nei

"uk_acre" ; "acre"

Internasjonal acre

Nei

"us_acre"

Amerikansk oppmålings acre

Nei

"yd2" ; "yd^2"

Kvadrat yard

Nei


Energi

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"BTU" ; "btu"

Britisk termisk enhet

Nei

"c"

Termokjemisk kalori

Ja

"cal"

Internasjonal Damp Tabell-kalori

Ja

"e"

erg

Ja

"eV" ; "ev"

Elektron volt

Ja

"flb"

fot-pund

Nei

"HPh" ; "hh"

Hestekrefter-time

Nei

"J"

Joule

Ja

"Wh" ; "wh"

Watt-time

Ja


Flux tetthet

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"ga"

Gauss

Ja

"T"

Tesla

Ja


Styrke

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"dyn" ; "dy"

Dyne

Ja

"N"

Newton

Ja

"lbf"

Pund-styrke

Nei

"pond"

Dam

Ja


Informasjon

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"bit"

Bit

Ja

"byte"

Byte

Ja


Lengde og avstand

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"ang"

Ångstrøm

Ja

"ell"

Ell

Nei

"ft"

Fot

Nei

"in"

Tomme

Nei

"ly" ; "lightyear"

Lysår

Ja

"m"

Meter

Ja

"mi"

Internasjonal mile

Nei

"Nmi"

Nautiisk mil

Nei

"parsec" ; "pc"

Parsec

Ja

"Pica" ; "picapt"

Pica punkt

Nei

"pica"

Pica

Nei

"survey_mi"

US oppmålings mile

Nei

"yd"

Yard

Nei


Masse og vekt

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"cwt" ; "shweight"

Kort hundrevekt

Nei

"g"

Gram

Ja

"grain"

Grain

Nei

"lbm"

Pund

Nei

"ozm"

Unse

Nei

"pweight"

Pennyvekt

Nei

"sg"

Slug

Nei

"stone"

Stone

Nei

"ton"

Kort tonn

Nei

"u"

En enhetlig atommasseenhet

Ja

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Lang hundrevekt

Nei

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Langt tonn

Nei


Eksponent

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"HP" ; "h"

Mekanisk hestekraft

Nei

"PS"

Hestekrefter eller metriske hestekrefter

Nei

"W" ; "w"

Watt

Ja


Trykk

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"atm" ; ("at")(1)

Standard atmosfære

Ja

"mmHg"

Millimeter kvikksølv

Ja

"Pa"

Pascal

Ja

"psi"

Pund per kvadrattomme

Nei

"Torr"

Torr

Nei


warning

1 - "at"-enheten er utdatert. Bruk "atm" i stedet.


Hastighet

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"admkn"

Admiralitetsknute

Nei

"kn"

Internasjonal knute

Nei

"m/h" ; "m/hr"

Meter i timen

Ja

"m/s" ; "m/sec"

Meter per sekund

Ja

"mph"

Miles i timen

Nei


Temperatur

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"C" ; "cel"

Grader celsius

Nei

"F" ; "fah"

Grader Fahrenheit

Nei

"K" ; "kel"

Kelvin

Ja

"Rank"

Grader Rankine

Nei

"Reau"

Grader Réaumur

Nei


Tid

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"day" ; "d"

Dag

Nei

"hr"

Time

Nei

"mn" ; "min"

Ninutt

Nei

"sec" ; "s"

Sekund

Ja

"yr"

År

Nei


Volum

Enhetssymbol

Beskrivelse

Prefiks

"ang3" ; "ang^3"

Kubisk ångstrøm

Ja

"barrel"

Oljefat

Nei

"bushel"

US skjeppe

Nei

"cup"

US kopp

Nei

"ft3" ; "ft^3"

Kubikkfot

Nei

"gal"

US gallon

Nei

"Glass"(2)

Australsk glass (200 milliliter)

Nei

"GRT" ; "regton"

Brutto registertonnasje

Nei

"Humpen"(2)

Humpen (500 milliliter)

Nei

"in3" ; "in^3"

Kubikktomme

Nei

"l" ; "L" ; "lt"

Liter

Ja

"ly3" ; "ly^3"

Kubikk lysår

Nei

"m3" ; "m^3"

Kubikkmeter

Ja

"mi3" ; "mi^3"

Kubikk internasjonal mile

Nei

"Middy"(2)

Australsk middy (285 milliliter)

Nei

"MTON"

Måletonn

Nei

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Kubikk nautisk mil

Nei

"oz"

US væskeunse

Nei

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

Nei

"pica3" ; "pica^3"

Kubikk pica

Nei

"pt" ; "us_pt"

US pint

Nei

"qt"

US quart

Nei

"Schooner"(2)

Australsk schooner (425 milliliter)

Nei

"Sixpack"(2)

Sekspakk (2 liter)

Nei

"tbs"

US spiseskje

Nei

"tsp"

US teskje

Nei

"tspm"

Metrisk teskje

Nei

"uk_gal"

Imperial gallon

Nei

"uk_pt"

Imperial pint

Nei

"uk_qt"

Imperial quart

Nei

"yd3" ; "yd^3"

Kubikk yard

Nei


note

2 - Disse enhetene er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert formel (OpenFormula) Format-standard for KONVERTER-funksjonen. De er bevart for bakoverkompatibilitet.


Prefikser

Desimalprefikser

Prefiks

Multiplikator

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Binære prefikser

Prefiks

Multiplikator

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Supporter oss!