FARGE

Returner en numerisk verdi beregnet av en kombinasjon av tre farger (rød, grønn og blå) og alfakanalen, i RGBA-fargesystemet. Resultatet avhenger av fargesystemet som brukes av din datamaskin.

Syntaks

FARGE(Rød; Grønn; Blå [; Alfa])

Rød, grønn og blå – påkrevde argumenter. Verdien for de røde, grønne og blå komponentene i fargen. Verdiene må være mellom 0 og 255. Null betyr ingen fargekomponent og 255 betyr fullfargekomponent.

Alfa – valgfritt argument. Verdien for alfakanalen eller alfakompositten. Alfa er en heltallsverdi mellom 0 og 255. Verdien av null for alfa betyr at fargen er helt gjennomsiktig, mens en verdi på 255 i alfakanalen gir en helt ugjennomsiktig farge.

Eksempler

FARGE(255;255;255;1) returnerer 33554431

FARGE(0;0;255;0) returnerer 255

FARGE(0;0;255;255) returnerer 4278190335

FARGE(0;0;400;0) returnerer Err:502 (ugyldig argument) fordi den blå verdien er større enn 255.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.4.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Supporter oss!