Takfunksjoner

CEILING

Runder et tall til nærmeste multiplum av en signifikansverdi.

For et positivt tall og en positiv signifikansverdi runder funksjonen opp (bort fra null). For et negativt tall og en negativ signifikansverdi bestemmes avrundingsretningen av verdien til en modusparameter. Funksjonen returnerer en feil hvis tall- og signifikansverdiene har motsatte fortegn.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres CEILING-funksjonen som den tilsvarende CEILING.MATH-funksjonen som har eksistert siden Excel 2013. Hvis du planlegger å bruke regnearket med tidligere Excel-versjoner, bruk enten CEILING.PRECISE som har eksistert siden Excel 2010, eller CEILING.XCL som eksporteres som CEILING-funksjonen kompatibel med alle Excel-versjoner.


Syntaks

CEILING(Tall [; Betydning [; Modus]])

Tall er tallet som skal avrundes, eller en referanse til en celle som inneholder tallet.

Betydning (valgfritt) er verdien, eller en referanse til en celle som inneholder verdien, hvis multiple Tall skal avrundes til. Den er standard til +1 eller -1 avhengig av tegnet på Tall.

Modus (valgfritt) er et tall, eller en referanse til en celle som inneholder et tall. Funksjonen bruker bare Mode hvis både Tall og Betydning er negative. Så hvis Mode er gitt og ikke lik null, rundes tallene ned (bort fra null); hvis Modus er lik null eller ikke gitt, rundes negative tall opp (mot null).

Eksempler

=CEILING(3,45) returnerer 4.

=CEILING(3,45; 3) returnerer 6.

=CEILING(-1,234) returnerer -1.

=CEILING(-45,67; -2; 0) returnerer -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) returnerer -46.

CEILING.PRECISE

Runder et tall opp til nærmeste multiplum av en signifikansverdi.

For et positivt tall runder funksjonen opp (bort fra null). For et negativt tall runder funksjonen opp (mot null). Tegnet på signifikansverdien ignoreres.

note

Denne funksjonen beregner identiske resultater med ISO.CEILING-funksjonen.


Syntaks

CEILING.PRECISE(Tall [; Signifikans])

Tall er tallet som skal avrundes, eller en referanse til en celle som inneholder tallet.

Betydning (valgfritt) er verdien, eller en referanse til en celle som inneholder verdien, hvis multiple Tall skal avrundes til. Den er som standard 1.

Eksempler

=CEILING.PRECISE(3,45) returnerer 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) returnerer -44.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

CEILING.MATH

Runder et tall til nærmeste multiplum av en signifikansverdi.

For et positivt tall runder funksjonen opp (bort fra null). For et negativt tall bestemmes avrundingsretningen av verdien til en modusparameter. Tegnet på signifikansverdien ignoreres.

warning

Denne funksjonen eksisterer for interoperabilitet med Microsoft Excel 2013 eller nyere.


Syntaks

CEILING.MATH(Tall [; Signifikans [; Modus]])

Tall er tallet som skal avrundes, eller en referanse til en celle som inneholder tallet.

Betydning (valgfritt) er verdien, eller en referanse til en celle som inneholder verdien, hvis multiple Tall skal avrundes til. Den er som standard 1.

Modus (valgfritt) er et tall, eller en referanse til en celle som inneholder et tall. Hvis Modus er gitt og ikke er lik null, rundes et negativt tall ned (bort fra null). Hvis Modus er lik null eller ikke er gitt, rundes et negativt tall opp (mot null).

Eksempler

=CEILING.MATH(3,45) returnerer 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) returnerer 6.

=CEILING.MATH(-1,234) returnerer -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) returnerer -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) returnerer -46.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

CEILING.XCL

Runder et tall til nærmeste multiplum av en signifikansverdi.

For et positivt tall og en positiv signifikansverdi runder funksjonen opp (bort fra null). For et negativt tall og en positiv signifikansverdi runder funksjonen opp (mot null). For et negativt tall og en negativ signifikansverdi rundes funksjonen ned (bort fra null). Funksjonen returnerer en feil hvis tallet er positivt og signifikansverdien er negativ.

warning

Denne funksjonen eksisterer for interoperabilitet med Microsoft Excel 2007 eller eldre. Hvis et Calc-regneark eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres referanser til Calcs CEILING.XCL-funksjon som referanser til Excels CEILING-funksjon, som er kompatibel med alle Excel-versjoner. Hvis et Microsoft Excel-regneark importeres til Calc, importeres referanser til Excels CEILING-funksjon som referanser til Calcs CEILING.XCL-funksjon.


Syntaks

CEILING.XCL(Tall; Signifikans)

Tall er tallet som skal avrundes, eller en referanse til en celle som inneholder tallet.

Betydning er verdien, eller en referanse til en celle som inneholder verdien, hvis multiple Tall skal avrundes til.

Eksempler

=CEILING.XCL(3.45;2) returnerer 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) returnerer -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) returnerer -46.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.CEILING

Runder et tall opp til nærmeste multiplum av en signifikansverdi.

For et positivt tall runder funksjonen opp (bort fra null). For et negativt tall runder funksjonen opp (mot null). Tegnet på signifikansverdien ignoreres.

note

Denne funksjonen beregner identiske resultater med funksjonen CEILING.PRECISE.


Syntaks

ISO.CEILING(Tall [; Signifikans])

Tall er tallet som skal avrundes, eller en referanse til en celle som inneholder tallet.

Betydning (valgfritt) er verdien, eller en referanse til en celle som inneholder verdien, hvis multiple Tall skal avrundes til. Den er som standard 1.

Eksempler

=ISO.CEILING(3,45) returnerer 4.

=ISO.CEILING(-45,67; 2) returnerer -44.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Supporter oss!