GJENNOMSNITT.HVIS

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet av alle celler i et område som tilfredsstiller en gitt betingelse. AVERAGEIF-funksjonen summerer opp alle resultatene som samsvarer med den logiske testen og deler denne summen på antallet valgte verdier.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

AVERAGEIF(Rekkevidde; Kriterium [; Gjennomsnittlig_Rekkevidde])

Rekkevidde – nødvendig argument. En matrise, et navn på et navngitt område eller en etikett for en kolonne eller en rad som inneholder tall for gjennomsnittsberegning eller tall eller tekst for betingelsen.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Average_Range – valgfritt. Det er et verdiområde for å beregne gjennomsnittet.

note

Hvis Gjennomsnittlig_Område ikke er spesifisert, brukes Område for både beregningen av gjennomsnittet og søket i henhold til betingelsen. Hvis Gjennomsnittlig_Område er spesifisert, brukes Område kun for tilstandstesten, mens Gjennomsnittlig_Område brukes for gjennomsnittsberegningen.


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


warning

Hvis en celle i et verdiområde for beregning av gjennomsnittet er tom eller inneholder tekst, ignorerer funksjon AVERAGEIF denne cellen.
Hvis hele området er tomt, inneholder det bare tekst eller alle verdiene i området ikke oppfyller betingelsene ( eller en kombinasjon av disse), returnerer funksjonen #DIV/0! feil.


Eksempel

Vurder følgende tabell

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notatbok

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikke

ikke


warning

I alle eksemplene nedenfor inneholder områder for beregning raden #6, som ignoreres fordi den inneholder tekst.


Enkel bruk

=GJENNOMSNITT.VISS(B2:B6;"<35")

Beregner gjennomsnittet for verdier i området B2:B6 som er mindre enn 35. Returnerer 19, fordi den andre raden ikke deltar i beregningen.

=GJENNOMSNITT.VISS(B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner gjennomsnittet for verdier i samme område som er mindre enn maksimumsverdien for dette området. Returnerer 19, fordi den største verdien (den andre raden) ikke deltar i beregningen.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Beregner gjennomsnittet for verdier i samme område som er større enn den første minste verdien i dette området. Returnerer 25, fordi den første minste verdien (den fjerde raden) ikke deltar i beregningen.

Bruk av Gjennomsnittlig_Område

=GJENNOMSNITT.HvIS(B2:B6;"<35";C2:C6)

Funksjonen søker etter hvilke verdier som er mindre enn 35 i B2:B6-området, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra C2:C6-området. Returnerer 145, fordi den andre raden ikke inngår i beregningen.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Funksjonen søker etter hvilke verdier fra området B2:B6 som er større enn den minste verdien i B2:B6-området, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra C2:C6-området. Returnerer 113,3, fordi den fjerde raden (der det er den minste verdien i området B2:B6) ikke inngår i beregningen.

=GJENNOMSNITT.HVIS(B2:B6;"<"&STØRST(B2:B6;2);C2:C6)

Funksjonen søker etter hvilke verdier fra området B2:B6 som er mindre enn den andre store verdien i B2:B6-området, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra C2:C6-området. Returnerer 180, fordi bare den fjerde raden inngår i beregningen.

Bruke regulære uttrykk

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Funksjonen søker etter hvilke celler fra området A2:A6 som bare inneholder ordet "penn", og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra B2:B6-området. Returnerer 35, fordi bare den andre raden inngår i beregningen. Søket utføres i A2:A6-området, men verdiene returneres fra B2:B6-området.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Funksjonen søker etter hvilke celler fra området A2:A6 som begynner med "penn" som slutter med en hvilken som helst mengde andre tegn, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra B2:B6-området. Returnerer 27,5, fordi nå også "blyant" tilfredsstiller betingelsen, og både første og andre rad inngår i beregningen.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Funksjonen søker etter hvilke celler fra området A2:A6 som inneholder "bok" som starter og slutter med et hvilket som helst antall andre tegn, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra B2:B6-området. Returnerer 18,5, fordi kun tredje og fjerde rad inngår i utregningen.

Referanse til en celle som et kriterium

Hvis du trenger å endre et kriterium enkelt, kan det være lurt å spesifisere det i en egen celle og bruke en referanse til denne cellen i tilstanden AVERAGEIF-funksjonen.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Funksjonen søker etter hvilke celler fra området A2:A6 som inneholder en kombinasjon av tegn spesifisert i E2 som starter og slutter med en hvilken som helst mengde andre tegn, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra B2:B6-området. Hvis E2 = bok, returnerer funksjonen 18.5.

=GJENNOMSNITT.HVIS(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

Funksjonen søker etter hvilke celler fra området B2:B6 som er mindre enn verdien spesifisert i E2, og beregner gjennomsnittet av tilsvarende verdier fra C2:C6-området. Hvis E2 = 35, returnerer funksjonen 145.

Supporter oss!