ASC

Konverterer dobbelbyte (full bredde) tegn til enkeltbyte (halvbredde) ASCII- og katakana-tegn.

note

Syntaks

ASC(tekst)

Tekst: tekststrengen som inneholder tegn som skal konverteres.

note

Hvis du bruker ASC-funksjonen på en streng som består av enkeltbyte-tegn, returneres inndatastrengen uten noen endringer.


Eksempler

=ASC("LibreOffice") returnerer strengen "LibreOffice". Ingen endringer ble gjort fordi alle tegn er enkeltbyte-tegn.

=ASC("ライト") returnerer strengen "ライト",som er sammensatt av enkeltbyte-tegn.

Supporter oss!