ARABISK

Returnerer den numeriske verdien som tilsvarer et romersk tall uttrykt som tekst.

note

Det største romerske tallet som kan konverteres er MMMCMXCIX (eller en av dets forenklede versjoner), som tilsvarer 3999.


Syntaks

ARABISK(tekst)

Tekst: tekst som representerer et romersk tall.

Eksempler

=ARABIC("MXIV") returnerer den numeriske verdien 1014.

=ARABIC("MMII") returnerer den numeriske verdien 2002.

=ARABIC("") returnerer 0.

Supporter oss!