Aggregerfunksjon

Denne funksjonen returnerer et samlet resultat av beregningene i området. Du kan bruke forskjellige aggregerte funksjoner som er oppført nedenfor. AGGREGER-funksjonen lar deg utelate skjulte rader, feil, SUBTOTAL og andre AGGREGER-funksjonsresultater i beregningen.

note

AGGREGER-funksjonen brukes på vertikale dataområder med aktivert AutoFilter. Hvis AutoFilter ikke er aktivert, fungerer ikke automatisk omberegning av funksjonsresultatet for nylig skjulte rader. Det er ikke ment å fungere med horisontale områder, men det kan brukes på dem også, men med begrensninger. Spesielt gjenkjenner ikke AGGREGATE-funksjonen som brukes på et horisontalt dataområde skjulende kolonner, men utelater feil og resultater av SUBTOTAL og andre AGGREGATE-funksjoner som er innebygd i raden.


Syntaks

AGGREGER(Funksjon; Alternativ; Nummer 1[; Nummer 2][; ... ;[Nummer 253]])

eller

AGGREGER(Funksjon; Alternativ; Matrise[; k])

Funksjon – obligatorisk argument. En funksjonsindeks eller en referanse til en celle med verdi fra 1 til 19, i samsvar med følgende tabell.

Funksjonsindeks

Funksjon brukt

1

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

2

ANTALL (COUNT på engelsk)

3

ANTALLA (COUNTA på engelsk)

4

MAKS (MAX på engelsk)

5

MIN

6

PRODUKT (PRODUCT på engelsk)

7

STDAVP (STDEVP på engelsk)

8

STDAVP (STDEVP på engelsk)

9

SUMMER

10

VARIANSP (VARP på engelsk)

11

VARIANSP (VARP på engelsk)

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

STOR

15

LITEN

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC


Alternativ – obligatorisk argument. En alternativindeks eller referanse til en celle med verdi fra 0 til 7 bestemmer hva som skal ignoreres i området for funksjonen.

Alternativindeks

Alternativ brukt

0

Ignorer bare nestede SUBTOTAL- og AGGREGER-funksjoner

1

Ignorer bare skjulte rader, nestede SUBTOTAL- og AGGREGER-funksjoner

2

Ignorer bare feil, nestede SUBTOTAL- og AGGREGER-funksjoner

3

Ignorer skjulte rader, feil, nestede SUBTOTAL- og AGGREGER-funksjoner

4

Ignorer ingenting

5

Ignorer bare skjulte rader

6

Ignorer bare feil

7

Ignorer bare skjulte rader og feil


Nummer1 – nødvendig argument. Det første numeriske argumentet (hvis området er satt av en liste med verdier inne i funksjonen) eller en referanse til en celle som inneholder den.

Nummer2, 3, ... – valgfritt. Et numerisk argument eller en referanse til en celle (opptil 253 argumenter), som du trenger den samlede verdien for.

Array – nødvendig argument. Matrisen kan spesifiseres av grensene til området, navnet på det navngitte området eller kolonneetiketten.

note

For å bruke kolonneetiketter må funksjonen "Finn automatisk kolonner og rader" være aktivert.


k – nødvendig argument for følgende funksjoner: LARGE, SMALL, PERSENTIL.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. Det er et numerisk argument, som må samsvare med det andre argumentet til disse funksjonene.

Eksempler

A

B

C

1

Kolonne én

Kolonne to

Kolonne tre

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VERDI!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Returnerer maksimalverdi for området A2:A9 = 34.

=AGGREGER(9;5;A5:C5)
Returnerer summen for området A5:C5 = 29, selv om noen av kolonnene er skjult.

=AGGREGER(9;5;B2:B9)
Returnerer summen av kolonne B = 115. Hvis en rad er skjult, utelater funksjonen verdien, for eksempel hvis den 7. raden er skjult, returnerer funksjonen 95.

Hvis du trenger å bruke funksjonen med et 3D-område, viser dette eksemplet hvordan du gjør det.

=AGGREGER(13;3;Sheet1.B2:B9:Sheet3.B2:B9)
Funksjonen returnerer modus for verdiene til andre kolonner gjennom ark 1:3 (som har samme data) = 8.

Du kan bruke referanse til en celle eller et område for hvert argument i formelen. Følgende eksempel viser hvordan det fungerer. Dessuten viser det at du kan bruke kolonneetiketter til å spesifisere en matrise.

=AGGREGER(E3;E5;'Kolonne en')
Hvis E3 = 13 og E5 = 5, returnerer funksjonen modusen til den første kolonnen = 10.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.4.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Supporter oss!