warning

Microsoft Excel antar feilaktig at år 1900 er et skuddår og anser den ikke-eksisterende dagen 1900-02-29 som gyldig i datoberegninger. Datoer før 1900-03-01 er derfor forskjellige i Excel og Calc.


Syntaks

Eksempler

Returnerer

Ja

Nei

note

Et komplekst tall er et strenguttrykk som resulterer i formen "a+bi" eller "a+bj", der a og b er tall.


note

Hvis det komplekse tallet faktisk er et reelt tall (b=0), kan det enten være et strenguttrykk eller en tallverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid en streng som representerer et komplekst tall.


warning

Hvis resultatet er et komplekst tall med en av delene (a eller b) lik null, vises ikke den delen.


Den imaginære delen er lik null, så den vises ikke i resultatet.

Resultatet presenteres i strengformatet og har tegnet "i" eller "j" som en tenkt enhet.

Streng 1 [; Streng 2 [; … [; Streng 255]]]

Streng 1, Streng 2, … , Streng 255 er strenger, referanser til celler eller til celleområder med strenger.

Heltall 1 [; Heltall 2 [; … [; Heltall 255]]]

Heltall 1, Heltall 2, … , Heltall 255 er heltall, referanser til celler eller til celleområder med heltall.

Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 254]]]

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 254 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]]

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]]

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 er boolske verdier, referanser til celler eller til celleområder med logiske verdier.

Kompleks 1 [; Kompleks 2 [; … [; Kompleks 255]]]

Kompleks 1, kompleks 2, … ,kompleks 255 er komplekse tall, referanser til celler eller til celleområder med komplekse tall. Komplekse tall legges inn på formen "x+yi" eller "x+yj".

Referanse 1 [; Referanse 2 [; … [; Referanse 255]]]

Referanse 1, Referanse 2, … ,Referanse 255 er referanser til celler.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

Supporter oss!