Formel til verdi

Erstatter formelcellen med verdi beregnet av formelen. Formelen er tapt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg en formelcelle eller et formelcelleområde og velg Data - Beregn - Formel til verdier


Bruk denne kommandoen til å konvertere formelceller til dataceller. Det konverterte celleinnholdet blir statisk og vil ikke bli beregnet på nytt.

Supporter oss!