Bilder

Endre egenskaper til det valgte objektet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Angi tekstattributter

Angir layout- og forankringsegenskapene for tekst i det valgte tegne- eller tekstobjektet.

Punkter

Slå på og av Rediger poeng-modus for en innsatt friformlinje.

Supporter oss!