Bilder

Endre egenskaper til det valgte objektet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Angi tekstattributter

Sets the layout and anchoring properties for text in the selected drawing or text object.

Punkter

Switches Edit Points mode for an inserted freeform line on and off.

Supporter oss!