Eksempel

Vurder følgende tabell

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notatbok

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikke

ikke


warning

I alle eksemplene nedenfor inneholder områder for beregning raden #6, som ignoreres fordi den inneholder tekst.


Funk_Område; Område1; Kriterium[; Område2; Kriterium2][; … ; [Område; Kriterium127]]

note

Den logiske relasjonen mellom kriterier kan defineres som logisk OG (konjunksjon). Med andre ord, hvis og bare hvis alle gitte kriterier er oppfylt, blir en verdi fra den tilsvarende cellen i gitt Funk_Område tatt med i beregningen.


Funk_Område og Område1, Område2... må ha samme størrelse, ellers returnerer funksjonen err:502 - Ugyldig argument.

Område1 – nødvendig argument. Det er et celleområde, et navn på et navngitt område, eller en etikett på en kolonne eller en rad, som det tilsvarende kriteriet skal brukes på.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Range2 – Valgfritt. Range2 og alle de følgende betyr det samme som Range1.

Kriterium 2 – Valgfritt. Kriterium2 og alle de følgende betyr det samme som Kriterium.

Funksjonen kan ha opptil 255 argumenter, noe som betyr at du kan angi 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle inneholder SANN, behandles den som 1, hvis en celle inneholder USANN – som 0 (null).

Supporter oss!