Arkhendelser

LibreOffice Calc-spesifikke arkhendelser. Du kan tilordne en makro til hver arkhendelse.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Arkhendelser

Fra grensesnittet med faner:

Velg Layout - Arkhendelser

Fra arknavigasjonslinjen:

Velg Arkhendelser

Fra verktøylinjer:

Ikon Arkhendelser

Ark hendelser


Tabellen nedenfor beskriver hendelsene som er tilgjengelige i LibreOffice-regneark.

Hendelse

Beskrivelse

Aktiver dokument

Arbeidsarket er aktivert (synliggjort).

Deaktiver dokument

Arbeidsarket er deaktivert (ikke synlig).

Utvalget endret

Utvalg i ark er endret.

Dobbeltklikk

Dobbeltklikk i arket.

Høyreklikk

Høyreklikk i arket.

Formler beregnet

Celler i ark er beregnet på nytt.

Innhold er endret

Cellene i arket er endret.


Supporter oss!