Datalinje Flere alternativer

Inngangsverdier

Minimum:

Angi minimumsverdien som datalinjen ikke begynner å fylles for.

Maksimum:

Angi den maksimale verdien som datalinjen blir fullstendig fylt for.

Alternativene for å angi minimums- og maksimumsverdier er:

Stolpefarger

Positiv:

Still inn fargen for positive verdier. Den er satt til blå som standard.

Negativ:

Still inn fargen for negative verdier. Den er satt til rød som standard.

Fyll:

Velg mellom farge og gradient for fyllingen

Akse

Posisjon av vertikal akse:

Still inn posisjonen til den vertikale aksen i cellen.

Farge på vertikal akse:

Velg fargen på den vertikale aksen.

Stolpelengder

Minimum stolpelengde (%):

Angi minimumslengden på datastolpen i prosent i forhold til cellelengden.

Maksimal stolpelengde (%):

Angi maksimal lengde på datastolpen i prosent i forhold til cellelengden.

Vis bare stolpe

Bare stolpen vises. Verdi blir skjult.

Supporter oss!