Formulær

Dataregistreringsskjema er et verktøy for å gjøre det enkelt å skrive inn tabelldata i regneark. Med Dataregistreringsskjemaet kan du legge inn, redigere og slette poster (eller rader) med data og unngå horisontal rulling når tabellen har mange kolonner eller når noen kolonner er veldig brede.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data – Formulær


Utarbeidelse av dataregistreringsskjema

For å være effektiv bør Calc-datatabellen ha en overskriftsrad, der hver celleinnhold er etiketten til kolonnen. Innholdet i topptekstcellene blir etiketten til hvert datafelt i skjemaet.

Aktiverer skjemaet

  1. Aktiverer skjemaet

  2. Velg Data - Skjema....

Fylle ut skjemaet med data

Skriv inn dataene i tekstfeltene. Trykk Enter eller klikk Ny for å legge den til i tabellen.

Skjemadialogknapper

Ny: fyll posten (tabellradceller) med skjemafeltinnholdet og hopp til neste post eller legg til en ny post nederst i tabellen.

Slett: sletter gjeldende post.

Gjenopprett: Når et skjemafelt redigeres, gjenoppretter du postinnholdet til dets opprinnelige tilstand.

Forrige post: flytt til forrige post (tabellrad).

Neste post: gå til neste post.

Lukk: lukk skjemaet.

Skjemadialogboksen og overskriftsradceller som feltetiketter

tip

Bruk Tab og Shift-Tab-tastene for å hoppe frem og tilbake mellom tekstboksene i skjemadialogen.


tip

Du kan også bruke skjemarullefeltet til å flytte mellom tekstbokser.


Åpner skjemadialogen på nytt

For å åpne skjemadialogen igjen, plasser markøren på overskriftsraden og åpne skjemaet. Den viste posten i skjemadialogen er den første dataposten. Flytt til siste post før du legger inn nye data, ellers vil gjeldende post bli redigert.

Supporter oss!