Helg er en valgfri parameter – et tall eller en streng som brukes til å spesifisere ukedagene som er helgedager og ikke regnes som virkedager. Weekend er et helgenummer eller en streng som spesifiserer når helger inntreffer. Helgetallverdier indikerer følgende helgedager:

Nummer 1 til 7 for to-dagers helger og 11 til 17 for en-dagers helger.

Antall

Helg

1 eller utelatt

Lørdag og Søndag

2

Søndag og Mandag

3

Mandag og Tirsdag

4

Tirsdag og Onsdag

5

Onsdag og Torsdag

6

Torsdag og Fredag

7

Fredag og Lørdag

11

Kun Søndag

12

Kun Mandag

13

Kun Tirsdag

14

Kun Onsdag

15

Kun Torsdag

16

Kun Fredag

17

Kun Lørdag


Helgestreng gir en annen måte å definere ukentlige ikke-arbeidsdager på. Den må ha syv (7) tegn – nuller (0) for arbeidsdag og en (1) for ikke-arbeidsdag. Hvert tegn representerer en ukedag, som starter med mandag. Bare 1 og 0 er gyldige. "1111111" er en ugyldig streng og skal ikke brukes. For eksempel definerer helgestrengen "0000011" lørdag og søndag som ikke-arbeidsdager.

Helligdager er en valgfri liste over datoer som må regnes som ikke-arbeidsdager. Listen kan gis i et celleområde.

Supporter oss!