Cell Styles

For å bruke denne funksjonen …


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cellebeskyttelse

Angi hva slags beskyttelse de merkede cellene skal få.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!