Cellestiler

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Vis - Stiler .


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

Asiatisk typografi

Angi de typografiske alternativene for celler eller avsnitt i asiatiske sprÄkfiler. For Ä aktivere stÞtte for asiatisk sprÄk, velg SprÄkinnstillinger - SprÄk i Alternativer-dialogboksen, og velg deretter Aktivert-boksen i Asiatisk sprÄkstÞtte-omrÄdet. Alternativene for asiatisk typografi ignoreres i HTML-dokumenter.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Cellebeskyttelse

Angi hva slags beskyttelse de merkede cellene skal fÄ.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

Supporter oss!