Kalkuler

Kommandoer for å beregne formelceller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Kalkuler


Omregning

Rekalkulerer formelceller.

Tving omberegning

Beregner alle formler i dokumentet på nytt, inkludert tilleggsfunksjoner og ikke-flyktige funksjoner.

Formel til verdi

Erstatter formelcellen med verdi beregnet av formelen. Formelen er tapt.

Automatisk beregning

Oppdater automatisk alle utregninger av formler i dokumentet.

Supporter oss!