Feilmelding

Angi en feilmelding som skal vises når det skrives inn ugyldige verdier i en celle.

Du kan også starte en makro med en feilmelding. Et eksempel på en slik makro er vist sist på denne siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gyldighet → Feilmelding


Vis feilmelding når ugyldige verdier skrives inn.

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

I begge tilfeller, hvis du velger «Stopp», blir det ugyldige elementet slettet og forrige verdi blir satt inn på nytt i cellen. Det samme gjelder hvis du lukker dialogvinduene «Advarsel» og «Informasjon» ved å trykk på Avbryt-knappen. Hvis du lukker dialogvinduene med knappen OK, blir ikke det ugyldige elementet slettet.

Innhold

Handling

Select the action that you want to occur when invalid data is entered in a cell. The "Stop" action rejects the invalid entry and displays a dialog that you have to close by clicking OK. The "Warning" and "Information" actions display a dialog that can be closed by clicking OK or Cancel. The invalid entry is only rejected when you click Cancel.

Bla gjennom

Opens the Macro dialog where you can select the macro that is executed when invalid data is entered in a cell. The macro is executed after the error message is displayed.

Tittel

Skriv inn tittelen på makroen eller feilmeldinga som skal vises når ugyldige data blir skrevet inn i en celle.

Feilmelding

Skriv inn meldinga som skal vises når det blir skrevet inn ugyldige verdier i en celle.

Sample macro:


  Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
    Dim msg as string
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
    MsgBox msg ,16,"Error message"
  End Function

Supporter oss!