Feilmelding

Definerer feilmeldingen som vises når ugyldige data legges inn i en celle.

Du kan også starte en makro med en feilmelding. Et eksempel på en slik makro er vist sist på denne siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gyldighet → Feilmelding


Vis feilmelding når ugyldige verdier skrives inn.

Viser feilmeldingen du skriver inn i Innhold-området når ugyldige data legges inn i en celle. Hvis aktivert, vises meldingen for å forhindre en ugyldig innskriving.

I begge tilfeller, hvis du velger «Stopp», blir det ugyldige elementet slettet og forrige verdi blir satt inn på nytt i cellen. Det samme gjelder hvis du lukker dialogvinduene «Advarsel» og «Informasjon» ved å trykk på Avbryt-knappen. Hvis du lukker dialogvinduene med knappen OK, blir ikke det ugyldige elementet slettet.

Innhold

Handling

Velg handlingen du vil skal utføres når ugyldige data legges inn i en celle. "Stopp"-handlingen avviser den ugyldige oppføringen og viser en dialogboks som du må lukke ved å klikke OK. Handlingene "Advarsel" og "Informasjon" viser en dialogboks som kan lukkes ved å klikke OK eller Avbryt. Den ugyldige oppføringen blir bare avvist når du klikker Avbryt.

Bla gjennom

Åpner Makro-dialogen der du kan velge makroen som kjøres når ugyldige data legges inn i en celle. Makroen kjøres etter at feilmeldingen vises.

Tittel

Skriv inn tittelen på makroen eller feilmeldinga som skal vises når ugyldige data blir skrevet inn i en celle.

Feilmelding

Skriv inn meldinga som skal vises når det blir skrevet inn ugyldige verdier i en celle.

Eksempelmakro:

Nedenfor er en eksempelfunksjon som kan kalles når en feil oppstår. Merk at makroen tar inn to parametere som sendes videre av LibreOffice når funksjonen anropes:

Funksjonen må returnere en boolsk verdi. Hvis den returnerer Sann, beholdes den angitte verdien. Hvis funksjonen returnerer Usann, slettes den angitte verdien og den forrige verdien gjenopprettes.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Ugyldig verdi: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Godta likevel?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Feilmelding")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Supporter oss!