Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Data → Gyldighet → Kriterium


For example, you can define criteria such as: "Numbers between 1 and 10" or "Texts that are no more than 20 characters".

Tillat

Velg et gyldighetsalternativ for de valgte cellene.

De følgende betingelsene er tilgjengelige:

Betingelse

Effekt

Alle verdier

Ingen begrensning.

Whole numbers

Bare hele tall som svarer til betingelsen.

Desimal

Alle tall som svarer til betingelsen.

Dato

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

Tid

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

Celleområde

Allow only values that are given in a cell range. The cell range can be specified explicitly, or as a named database range, or as a named range. The range may consist of one column or one row of cells. If you specify a range of columns and rows, only the first column is used.

Liste

Allow only values or strings specified in a list. Strings and values can be mixed. Numbers evaluate to their value, so if you enter the number 1 in the list, the entry 100% is also valid.

Merknadsikon

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


Tekstlengde

Elementer hvis lengde tilsvarer betingelsen.

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Tillat tomme celler

In conjunction with Tools - Detective - Mark invalid Data, this defines that blank cells are shown as invalid data (disabled) or not (enabled).

Vis utvalgsliste

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sorter elementer stigende

Kryss av for å sortere utvalgslisten i stigende rekkefølge og filtrere bort kopier. Hvis du ikke tar i bruk dette valget, vil rekkefølgen fra datakilden bli brukt.

Kilde

Skriv inn celleområdet som inneholder gyldige verdier eller tekst.

Elementer

Skriv inn oppføringene som vil være gyldige verdier eller tekststrenger.

Data

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Verdi

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

Minimum

Skriv inn den minste verdien som skal brukes til å sjekke gyldigheten du valgte i Tillat-boksen.

Maksimum

Angi den største mulige verdi for datagyldighetsalternativet du valgte i Tillat-boksen.

Supporter oss!