Gyldighet

Angi hva slags data som skal være gyldig for et valgt celleområde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gyldighet


tip

Du kan også sette inn en listeboks fra kontrollverktøylinjen og koble listeboksen til en celle. På denne måten kan du spesifisere gyldige verdier på Data-siden i vinduet med listeboksegenskaper.


Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

Innskrivningshjelp

Skriv inn meldinga som skal vises når celleområdet er merket i arket.

Feilmelding

Definerer feilmeldingen som vises når ugyldige data legges inn i en celle.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!