Validity

Angi hva slags data som skal være gyldig for et valgt celleområde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gyldighet


tip

You can also insert a list box from the Controls toolbar and link the list box to a cell. This way you can specify the valid values on the Data page of the list box properties window.


Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

Innskrivningshjelp

Skriv inn meldinga som skal vises når celleområdet er merket i arket.

Feilmelding

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!