Gruppering

Grouping pivot tables displays the Grouping dialog for either values or dates.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og Disposisjon - Gruppe


Start

Angir starten til grupperingen.

Automatisk

Angir om gruppering starter ved den minste verdien.

Manuelt ved

Angir om startverdi for gruppering må tastes inn av deg selv.

Slutt

Angir slutten av grupperingen.

Automatisk

Angir om gruppering slutter ved den største verdien.

Manuelt ved

Angir om sluttverdi for gruppering må tastes inn av deg selv.

Gruppér etter

Specifies the value range by which every group's limits are calculated.

Antall dager

In the case of grouping date values, specifies the number of days to group by.

Intervaller

In the case of grouping date values, specifies the intervals to group by.

Supporter oss!