Gruppering

Gruppering av pivottabeller viser Gruppering-dialogen for enten verdier eller datoer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og Disposisjon - Gruppe


Start

Angir starten til grupperingen.

Automatisk

Angir om gruppering starter ved den minste verdien.

Manuelt ved

Angir om startverdi for gruppering må tastes inn av deg selv.

Slutt

Angir slutten av grupperingen.

Automatisk

Angir om gruppering slutter ved den største verdien.

Manuelt ved

Angir om sluttverdi for gruppering må tastes inn av deg selv.

Gruppér etter

Angir verdiområdet som hver gruppes grenser beregnes etter.

Antall dager

Når det gjelder gruppering av datoverdier, spesifiserer antall dager å gruppere etter.

Intervaller

Når det gjelder gruppering av datoverdier, spesifiserer intervallene som skal grupperes etter.

Supporter oss!