Slett

Sletter den valgte pivottabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Pivottabell → Slett


Supporter oss!