Slett

Deletes the selected pivot table.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Pivottabell → Slett


Supporter oss!