Datafelt

The contents of this dialog is different for data fields in the Data area, and data fields in the Row or Column area of the Pivot Table dialog.

Delsummer

Velg hvilke typer delsummer som skal regnes ut.

Ingen

Regner ikke ut delsummer.

Automatisk

Delsummer blir automatisk beregnet.

Selvvalgt

Kryss av her, og velg fra listen hvilken type delsum du vil beregne.

Funksjon

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

Navn:

Lister opp det valgte datafeltets navn.

Flere

Gjør dialogvinduet større eller mindre.Mer-knappen er bare synlig for datafelt.

Innstillinger

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

Hvis dialogvinduet er utvidet med knappen Flere, blir følgende elementer lagt til dialogvinduet:

Vist verdi

Du kan velge en type visning for hvert datafelt. For noen typer kan du velge «mer informasjon» for et basefelt eller et baseelement.

Type

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Type

Vist verdi

Normal

Resultater vises uendret

Forskjellig fra

Fra hvert resultat er dets referanseverdi (se nedenfor) trukket fra, og forskjellen vises. Summer utenfor grunnfeltet er vist som tomme resultater.

Navngitt element

Hvis et grunntabellpostnavn er angitt, er referanseverdien til en kombinasjon av feltelementer resultatet, hvor elementet i grunnfeltet er erstattet av den angitte grunntabellpost.

Forrige element eller Neste element

Hvis «forrige element» eller «neste elemen» er angitt som grundtabellposten, er referanseverdien resultatet for neste synlige medlem av grunnfeltet, i grunnfeltets sorteringsrekkefølge.

% av

Hvert resultat divideres med sin referanseverdi. Referanseverdien er bestemt på samme måte som ved «Forskjellig fra». Summer utenfor grunnfeltet vises som tomme resultater.

% avvik fra

From each result, its reference value is subtracted, and the difference is divided by the reference value. The reference value is determined in the same way as for "Difference from". Totals outside of the base field are shown as empty results.

Running total in

Hvert resultat blir lagt til summen av resultatene for kommende elementer i grunnfeltet, i grunnfeltets sorteringsrekkefølge, og den samlede summen vises.

Resultater blir alltid lagt sammen, selv hvis en annen oppsummeringsfunksjon ble benyttet for ĂĄ hente hvert resultat.

% av rad

Each result is divided by the total result for its row in the pivot table. If there are several data fields, the total for the result's data field is used. If there are subtotals with manually selected summary functions, the total with the data field's summary function is still used.

% av kolonne

Samme som «% av rad», men totalen for resultatets kolonne blir brukt.

% av total

Samme som «% av rad», men totalsummen for resultatets datafelt blir brukt.

Indeks

The row and column totals and the grand total, following the same rules as above, are used to calculate the following expression:

( original result * grand total ) / ( row total * column total )


Grunnfelt

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Grunnfelt

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Supporter oss!