Alternativer

Vis eller skjul tilleggsvalgene for filtrering.

Innstillinger

STORE og små bokstaver

Skiller mellom store og små bokstaver.

Regulært uttrykk

Lar deg bruke regulære uttrykk i filterdefinisjonen.

Hvis avmerkingsboksen Regulært uttrykk er valgt, kan du bruke LIK (=) og IKKE LIK (<>) også i sammenligninger. Du kan også bruke følgende funksjoner: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP og HLOOKUP.

Ingen duplikater

Ekskluderer dupliserte rader i listen over filtrerte data.

Dataområde

Viser navnet på det filtrerte dataområdet i tabellen.

Supporter oss!