Filter

Angi filtreringsinnstillingene for dataene.

Filterkriterie

Du kan angi et standardfilter for dataene ved for eksempel å filtrere feltnavn og en kombinasjon av argumenter med logiske uttrykk.

Operator

Velg en logisk operator for filteret.

Feltnavn

Velg feltet du vil bruke i filteret. Hvis feltnavn ikke er tilgjengelige, vises kolonneetikettene.

Betingelse

Velg en operator for å sammenligne oppføringene Feltnavn og Verdi.

De følgende operatorer er tilgjengelige:

Betingelser:

=

lik

<

mindre enn

>

større enn

<=

mindre enn eller lik

>=

større enn eller lik

<>

er ikke lik


Verdi

Velg verdien du vil sammenligne med det valgte feltet.

Alternativer

Vis eller skjul tilleggsvalgene for filtrering.

Supporter oss!