Filter

Angi filtreringsinnstillingene for dataene.

Filterkriterie

Du kan angi et standardfilter for dataene ved for eksempel å filtrere feltnavn og en kombinasjon av argumenter med logiske uttrykk.

Operator

Select a logical operator for the filter.

Feltnavn

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

Betingelse

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

De følgende operatorer er tilgjengelige:

Betingelser:

=

lik

<

mindre enn

>

større enn

<=

mindre enn eller lik

>=

større enn eller lik

<>

er ikke lik


Verdi

Select the value that you want to compare to the selected field.

Alternativer

Vis eller skjul tilleggsvalgene for filtrering.

Supporter oss!