Pivottabell

Specify the layout of the table that is generated by the pivot table.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Pivot tabell i Velg kilde dialogen velg alternativetGjeldende valg.

VelgSett inn - Pivot tabell, i Velg kilde dialogen velg alternativetDatakilde registrert i LibreOfficeklikkOKfor å seVelg Datakilde.


Pivottabell

The pivot table displays data fields as buttons which you can drag and drop to define the pivot table.

Oppsett

To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Filters, Row Fields, Column Fields and Data Fields areas. You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.

LibreOffice automatically adds a caption to buttons that are dragged into the Data Fields area. The caption contains the name of the data field as well as the formula that created the data.

To change the function that is used by a data field, double-click a button in the Data Fields area to open the Data Field dialog. You can also double-click buttons in the Row Fields or Column Fields areas.

Flere

Displays or hides additional options for defining the pivot table.

Resultat

Specify the settings for displaying the results of the pivot table.

Selection from

Select the area that contains the data for the current pivot table.

Resultater til

Select the area where you want to display the results of the pivot table.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon minsk

Forminsk

Ikon Ekspander

Ekspander

Advarselsikon

If the selected area contains data, the pivot table overwrites the data. To prevent the loss of existing data, let the pivot table automatically select the area to display the results.


Ignorer tomme rader

Ignorer tomme felter i datakilden.

Identifiser kategorier

Automatically assigns rows without labels to the category of the row above.

Hovedtotal for kolonner

Regner ut og viser summen av kolonneberegninga.

Hovedtotal for rader

Regner ut og viser summen av radberegninga.

Legg til filter

Adds a Filter button to pivot tables that are based on spreadsheet data.

Åpne dialogvinduet for filtre.

Enable drill to details

Merk av i denne avkryssingsboksen og dobbeltklikk på et element i tabellen for å vise/skjule detaljer for dette elementet. Fjern krysset i denne avkryssingsboksen og dobbeltklikk på en celle i tabellen for å redigere innholdet i cellen.

For å undersøke detaljer i en Datapilot-tabell

Gjør en av følgende:

If you double-click a field which has adjacent fields at the same level, the Show Detail dialog opens:

Vis Detalj

Velg feltet du vil se detaljer om.

Supporter oss!