Pivottabell

Spesifiser oppsettet til tabellen som genereres av pivottabellen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Pivot tabell i Velg kilde dialogen velg alternativetGjeldende valg.

VelgSett inn - Pivot tabell, i Velg kilde dialogen velg alternativetDatakilde registrert i LibreOfficeklikkOKfor å seVelg Datakilde.


Pivottabell

Pivottabeller viser datafelt som knapper som du kan dra og slippe for å definere pivottabeller.

Oppsett

For å definere oppsettet til en pivottabell, dra og slipp datafeltknapper på Filtre, Radfelt, Kolonnefelt og Datafelt-områder. Du kan også bruke dra og slipp for å omorganisere datafeltene på en pivottabell.

LibreOffice legger automatisk til en bildetekst til knapper som dras inn i Datafelt -området. Bildeteksten inneholder navnet på datafeltet samt formelen som opprettet dataene.

For å endre funksjonen som brukes av et datafelt, dobbeltklikk på en knapp i Datafelt-området for å åpne Datafelt dialogboksen. Du kan også dobbeltklikke på knappene i områdene Radfeelt eller Kolonnefelst.

Flere

Viser eller skjuler tilleggsalternativer for å definere pivottabellen.

Resultat

Angi innstillingene for å vise resultatene av pivottabellen.

Utvalg fra

Velg området som inneholder dataene for gjeldende pivottabell.

Resultater til

Velg området der du vil vise resultatene av pivottabellen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Advarselsikon

Hvis det valgte området inneholder data, overskriver pivottabellen dataene. For å forhindre tap av eksisterende data, la pivottabellen automatisk velge området for å vise resultatene.


Ignorer tomme rader

Ignorer tomme felter i datakilden.

Identifiser kategorier

Tilordner automatisk rader uten etiketter til kategorien i raden ovenfor.

Hovedtotal for kolonner

Regner ut og viser summen av kolonneberegninga.

Hovedtotal for rader

Regner ut og viser summen av radberegninga.

Legg til filter

Legger til en filterknapp for å pivotere tabeller som er basert på regnearkdata.

Åpne dialogvinduet for filtre.

Aktiver drill til detaljer

Merk av i denne avkryssingsboksen og dobbeltklikk på et element i tabellen for å vise/skjule detaljer for dette elementet. Fjern krysset i denne avkryssingsboksen og dobbeltklikk på en celle i tabellen for å redigere innholdet i cellen.

For å undersøke detaljer i en Datapilot-tabell

Gjør en av følgende:

Hvis du dobbeltklikker på et felt som har tilstøtende felt på samme nivå, åpnes dialogboksen Vis detalj:

Vis Detalj

Velg feltet du vil se detaljer om.

Supporter oss!