Vis detaljer (pivottabell)

Setter inn et nytt "drill-down"-ark med mer informasjon om den gjeldende pivottabellcellen. Du kan også dobbeltklikke på en pivottabellcelle for å sette inn "drill-down"-arket. Det nye arket viser et undersett av rader fra den opprinnelige datakilden som utgjør resultatdataene som vises i gjeldende celle.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Vis detaljer


Merknadsikon

Skjulte elementer blir ikke evaluert, radene for de skjulte elementene er inkludert. Vis detaljer er bare tilgjengelig for pivottabeller som er basert på celleområder eller databasedata.


Supporter oss!