Fjern

Slett kantlinjene fra det valgte celleområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Fjern


Supporter oss!