Autodisposisjon

Hvis det valgte celleområdet inneholder formler eller referanser, viser LibreOffice utvalget automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Autodisposisjon


Tenk for eksempel på følgende tabell:

Januar

Februar

Mars

1. kvartal

April

Mai

Juni

2. kvartal

100

120

130

350

100

100

200

400


Cellene for 1. og 2. kvartal inneholder hver en sumformel for de tre cellene til venstre for dem. Hvis du bruker kommandoen AutoOutline, blir tabellen gruppert i to kvarte deler.

For å fjerne omrisset, velg tabellen, og velg deretter Data - Gruppe og disposisjon - Fjern.

Supporter oss!