Løs opp gruppeering

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Løs opp gruppe

+F12

Verktøylinjen, trykk

Ikon

Løs opp gruppe


Opphev for

Rader

Fjerner valgte rader fra en gruppe.

Kolonner

Fjerner valgte kolonner fra en gruppe.

Supporter oss!