Gruppe

Definerer det valgte celleområdet som en gruppe med rader eller kolonner.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Grupper og disponer → Grupper.

«F12»

Verktøylinjen, trykk

Ikon

Sett inn gruppe


Når du grupperer et celleområde, vises et konturikon i margene ved siden av gruppen. Klikk på ikonet for å skjule eller vise gruppen. For å oppheve grupperingen av utvalget, velg Data – Gruppe og disposisjon - Avgruppere.

Inkluder

Rader

Grupper de valgte radene.

Kolonner

Grupper de valgte kolonnene.

note

Gruppering og oppheving av gruppering spores ikke. Gruppe er nedtonet når spor endringer er aktivert.


Supporter oss!